Page 1 Created with Sketch.

Правила рекламної акції «Лютневий цінопад» (надалі Правила)

Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «Лютневий цінопад» (надалі – «Акція») визначаються порядок та умови її проведення. Переможців Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил
 • Визначення термінів та території проведення
  • Організатор акції (Організатор) - організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код 41231992, адреса 02121, м. Київ, Харьківське шосе, 201/203, корпус 2-А, літ. «Ф», оф. 604).

  • Офіційна сторінка Акції - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за такою Інтернет – адресою vchasno.com.ua/terms-of-sale. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці.

  • Період проведення Акції - з 00:00 год 01 лютого 2018 року до 23:59 год 22 лютого 2018 року за київським часом.

  • Сервіс (Сервіс електронного документообігу) “Вчасно” - програмний комплекс, який розміщений та працює за адресою https://vchasno.com.ua, призначений для організації процесів документообігу між користувачами та передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання документів онлайн. Власником Сервісу “Вчасно” є Організатор акції.

  • Територія проведення Акції - Акція проводиться Організатором на території України 1, підконтрольній українській владі.

  • Учасник Акції - особа, яка відповідає вимогам цих Правил, яка виконала всі умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише користувачі електронного Сервісу електронного документообігу “Вчасно”.


   ____________
   1за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Виконавця, Організатора та/або Технічного партнера гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Заохочень Переможцям Акції за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Заохочень Акції в таких населених пунктах, або якщо такі Переможці вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Переможці Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належні їм Заохочення у спосіб та місці погодженому із Організатором/Виконавцем Акції.

 • Мета проведення Акції
  • Метою проведення Акції є залучення нових користувачів та підвищення лояльності існуючих клієнтів до послуг, які надаються користувачам Сервісу “Вчасно” на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

 • Предмет Акції
  • Предметом проведення Акції є вставлення протягом Періоду проведення Акції акційної ціни в розмірі 0,90 грн. з ПДВ на відправку одного документу за допомогою Сервісу “Вчасно”, що є перевагою (надалі - Переваги) в порівнянні із ціною, яка була встановлена раніше.

 • Учасники Акції
  • Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

   • дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

   • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

   • не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

   • вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

  • Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

 • Умови участі в Акції
  • Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Заохочення, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:
   - бути зареєстрованим користувачем Сервісу “Вчасно”
   - здійснити протягом Періоду проведення акції поповнення балансу в Особистому кабінеті на на суму не меншу 90 грн. (надалі – «Операція»), що становить вартість відправки 100 документів за допомогою Сервісу “Вчасно”.
   - протягом Періоду проведення Акції Учасник може зареєструвати необмежену кількість Операцій.

  • До участі в Акції НЕ допускаються Операції, що не відповідають умовам цих Правил.

 • Переваги Акції та їх порядок отримання
  • Перевагами акції є можливість відправки одного документу за акційною ціною в розмірі 0,90 грн. з ПДВ.

  • Відповідальність Організатора обмежується оплаченою кількістю документів за акційною ціною.

  • Право на участь у отриманні Заохочення мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до ст. 5 цих Правил.

  • Визначення Учасників, які отримують можливість здійснити відправку за акційною ціною відбувається автоматично та не потребує додаткового оформлення результатів.

  • Акційна ціна не можу бути використана на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.). Також Заохочення не може бути надіслано за адресами на території України, де внаслідок ведення бойових дій або антитерористичних операцій не надаються кур’єрські послуги організації, з якою співпрацює Виконавець в рамках даної Акції або відсутнє відповідне відділення. В такому випадку Переможцю необхідно буде вказати іншу, можливу для доставки, адресу, або забрати Заохочення у погоджені строки за місцем розташування Виконавця.

  • Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником акційної ціни.

  • Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати акційну ціну для відправки документів.

  • Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасників використати можливість відправки документів за акційною ціною.

  • Повернення оплачених відповідно до п. 5.1. грошових коштів не відбувається.

 • Додаткові умови:
  • Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання акційної ціни за відправку одного документу в Сервісі “Вчасно”, здійснюється шляхом розміщення Правил на Офіційній сторінці.

  • У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор акції залишає за собою. Таке рішення Організатора акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

  • Терміни, що вживаються у цих Правилах, відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

  • Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності чинного законодавства України.